Gittan Rutanen

Jag är aktiv som keramiker sedan 1973 efter utbildning på Nyckelviksskolans keramiska linje. Några år senare fördjupades kunskaperna med konstfacks keramiska kvällsutbildning. Även andra konstformer som målning och glasblåsning praktiserades under utblidningen.

  

 

Med stor kunskap om tekniker och materialets möjligheter driver
jag idag en egen verksamhet med produktion och försäljning.
Jag tillverkar bruksföremål, trädgårdsfåglar, ljussläckare mm i stengods. Krukor, skålar och konstföremål görs även i Raku.